Kontakt

naše adresa: Merchandising Prague, s.r.o.
Domažlická 1232/3
CZ-130 00 Praha 3
telefon: (+420) 774 994 925, 774 994 926
e-mail: mp@merchandising-prague.cz
IČ: 17046874
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2792, a je plátcem DPH.

Děkujeme za návštěvu našich stránek. V případě Vašeho zájmu o další jednání kontaktujte naši společnost nebo zašlete níže uvedené základní údaje:
* společnost;
* adresa;
* kontaktní osoba;
* tel., fax, e-mail;
* o které dílo máte zájem;
* předpokládaný způsob užití díla;
* časový rozsah užití díla;
* předpokládaný záměr (množství, cena);
* specifické požadavky;