O společnosti

Merchandising Prague na základě smluv s příslušnými autory a majiteli práv poskytuje licence na užití nejznámějších uměleckých děl pro marketingovou podporu prodeje výrobků a služeb. Společnost byla založena jako první ve svém oboru na území bývalého Československa již v roce 1991. Naše portfolio autorů, majitelů práv a licenčních témat se účelově vyvíjí a zaměřuje na ikony se silným emočním vlivem a maximálním imprintem. Ve spolupráci s námi získáte objektivní konkurenční výhody. Dokážete účinně oslovit nejdůležitější cílové skupiny spotřebitelů. Získáte loajalitu zákazníků prostřednictvím jejich prověřeného a pevného vztahu k licenčním tématům z našeho portfolia.

Kvalitní servis

K poskytovaným licencím zajišťujeme veškerý servis. Samozřejmostí je dodávka kvalitních výtvarných podkladů. Základem grafických podkladů ke každé licenci je manuál v elektronickém formátu na CD-R nebo DVD-R. Ke každé licenci si můžete vybrat z velkého množství ilustrací, motivů a kompozic. Grafické podklady umožňují bezproblémovou přípravu bezkonkurenčně bohatého množství jednoduchých i náročných dezénů. S náhledy grafických podkladů a možnostmi jejich zpracování se můžete seznámit již v době nezávazných úvah o možném užití některého z licenčních témat.

Optimalizace zásahu

Uvažovat můžete o nejrůznějších způsobech užití licence. Produktová nebo reklamní licence, krátkodobá kampaň nebo středně/dlouhodobá systémová podpora, účinné nákupní motivace ve formě specifických dárků pro spotřebitele nebo vydavatelský záměr - v těchto a mnoha dalších případech je Vám pro další konzultace k dispozici kolektiv našich zkušených a erudovaných pracovníků. Jsme vysoce motivováni nalézt a realizovat pro Vás to nejúčinnější řešení.

Upozornění

Umělecká výtvarná díla a jejich části - postavy, charaktery, grafické prvky, loga, pozadí aj. - jsou chráněna mj. prostředky práva autorského (Zákon o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským 121/2000 Sb. v platném znění) a prostředky práva proti nekalé soutěži (Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění). Užít díla nebo jeho části lze jen se svolením autora resp. majitele práv. Svolení k užití uděluje autor resp. poskytovatel licence licenční smlouvou.

Ochrana osobních údajů

S výjimkou zákonných povinností vyplývajících z příslušných právních a daňových předpisů Merchandising Prague nesdílí data o svých klientech či zaměstnancích s žádnými třetími osobami.